What

“A declaration of love of the Soča river and the story of saving a species”

In Slovenia in central Europe, in the core-zone of the raw and mostly untouched nature of the Triglav National Park, is the source of the famous Soča river. After only 140 kilometers it flows into the Adriatic sea in Italy, where its name is Isonzo. Its tourquoise-colored waters and tributaries are the home of a very special trout species, the marble trout (Salmo Marmoratus), which was threatened by extinction because of hybridisation and survived thanks to extensive work of researchers, fish farmers and angling associations.

Who

The Founder: Laurens Bubendorfer

The Soča river is a paradise for people like me, who see fly-fishing as much more than just a hobby or a sport. Fly-Fishing is what we build our lives around! Not unlike a religion, it is a guideline how to live, with the natural circle of water and the creatures living in and around it, and the search for enlightenment by catching the fish of a lifetime. The art of fly-fishing is the art of watching out for all the details and by practicing catch & release, we try to cause the least possible harm to our prey which is much more a reward for our skills than food for our needs. It should be the highest goal that the fish can be again caught by another fisherman who is skilled enough to outsmart it. There is still so much we don’t know about the interconnections of wildlife and the human influence on the natural circle of life and so many beautiful places left to explore! Research and strict conservation of the environment need to be given precedence over making money.

I believe that in order to increase awareness that the precious water resources of our planet need to be preserved, and wetlands in general, the documentary must meet the highest present-day standards. Therefore, I have upgraded the movie resolution to UHD and the color depth to a HDR standard. Combined with Dolby Surround, this should give viewers the feeling to be out there with us in the river, in the wild mountain gorges, in summer, in winter, in spring and fall.

Focus on Quality

My passion for the awe-inspiring beauty and wilderness of the Soča river and my fascination for the challenging and elegant game of fly fishing began 20 years ago when I was only 12. My mother took me to the Soča river in Slovenia when I was in my early teens and I immediately fell in love with the raw, untouched nature of the Triglav National Park and the crystal clear, pristine waters of the Soča.

I soon spent every spare minute fishing, which my family and friends found hard to understand. So I started taking pictures and some videos to explain and share my passion with them, but I soon found that this early and of course rather amateur work never really caught the fascination of the fly fishing game, nor was I able to show the beauty of the fascinating landscape and the incredible changes in nature that come with every season. But, as the saying goes, he who wants to learn will find a teacher, and by “chance” I was introduced to professional film makers, and I did learn, step by single step.

As I learned more about video-making, the idea began to take shape in my mind that I wanted to create a state-of-the-art documentary about fly fishing, the marble trout, the Triglav National Park, as well as the work that needs to be done in order to save the fish populations and to preserve the quality of the precious waters of the Soča river.

Since I soon understood that I could not make the documentary as a visitor but that I had to be there year-round in order to be able to capture the varying light and “mood” of the seasons, three years ago I moved to the boarder of the Triglav National Park. It also became clear to me that I needed a team to realize my video-dream and that I needed to invest all my money (and more, thanks to the help of friends who believe in me and my project) in equipment and time.

Thanks to EU funding I have now put all the pieces together to finish a feature documentary that I hope will inspire fly fishers and nature lovers around the world and that simultaneously raises awareness for the need to preserve the very rare and precious landscapes and species we still have.

Ime operacije: Soča skozi objektiv
Akronim: SOČA VIEW
Prijavitelj: Beautiful Escape Media, filmska produkcija, d.o.o.
Projektni partnerji: Javni zavod za turizem Dolina Soče
Koren Žiga (fizična oseba)
Mišič Klemen (fizična oseba)
Začetek in zaključek operacije: 1. 12. 2018–31. 12. 2019
Vrednost operacije: 155.373,72 €
Upravičeni stroški operacije: 149.475,70 €
Zaprošen % sofinanciranja: 50 %
Odobrena vrednost sredstev:  74.737,85 €
Operacija je bila s strani Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjena z Odločbo o pravici do sredstev št. 33153-4/2018/15 dne 30. 11. 2018.

VSEBINA

Projekt z naslovom Soča skozi objektiv se v strategiji lokalnega razvoja LAS Dolina Soče uvršča v ukrep 3: Razvoj in trženje turističnih produktov in destinacij. V omenjenem projektu gre za povezovanje gospodarskega in turističnega sektorja, kar pa igra pomembno vlogo pri promociji in trženju turistične destinacije Dolina Soče, ki ima velik potencial z vidika akvakulture. V vsebinskem delu se bodo povezovali in sodelovali sektor akvakulture, turistična organizacija ter lokalne skupnosti.
Film, ki bo ustvarjen v okviru projekta, bo posnet v 4K HDR tehniki (prvi v tej tehniki na območju LAS Dolina Soče) in bo v predvideni dolžini 60 do 90 minut prikazal naravne lepote reke Soče od izvira do meje LAS Dolina Soče s pritoki, dejavnosti ob in na njej (vodni športi, ribolov, življenje domačinov), poseben fokus pa bo na muharjenju. Muharjenje je šport v naravi, s katerim se ljudje ukvarjajo, da se izklopijo iz vsakdanjega življenja. Muharjenje zahteva čas in sproščenost ter potrpljenje uporabnika, saj narava ne deluje po naših željah in urnikih. Snemanje muharjenja je prav zaradi tega dolgotrajno in naporno, saj so rezultati nepredvidljivi in mesta snemanja največkrat zelo težko dostopna z opremo.
V zadnjem delu operacije bo film javno predvajan v Tolminu, ki je osrednje območje muharjenja v dolini, ter v Bovcu na Bovškem filmskem festivalu 2019. Poleg tega bo v osnovni šoli Tolmin izvedena delavnica muharjenja ter predstavitev krajših odlomkov filma, ki bodo učence učili in ozaveščali o naravni danosti našega okolja ter lokalnih tradicijah.
Izdelan film bo imel neposreden učinek na promocijo turistične destinacije Dolina Soče ter posreden učinek na kulinariko in lokalne ribje izdelke.
Skozi projekt se bo ohranilo dve delovni mesti ter omogočilo študentom skozi prispevek v naravi dodatne izkušnje in možnosti za novo zaposlitev.

AKTIVNOSTI

• Vodenje in koordinacija operacije
• Priprava na terensko delo (pregled snemalnih lokacij v različnih letnih časih in delov dneva, pregled dostopa do lokacij, testni posnetki)
• Priprava opreme (priprava opreme na snemanje, preverjanje ustreznosti nastavitev,…)
• Snemanje (cca. 150 snemalnih dni)
• Postprodukcija – priprava kadrov
• Pomoč pri postprodukciji, koordinacija z zunanjim izvajalcem
• Priprava in izvedba delavnice za OŠ
• Stroški prevoza
• Postprodukcija
• Snemalna oprema (Rode VideoMic suspension, baterijsko držalo)
• Priprava in tisk DVD-jev
• Snemalna oprema
• Prikaz muharjenja (statist)
• Priprava materiala na postprodukcijo
• Nadgradnja spletne strani
• Organizacija in izvedba Premiere v Tolminu
• Organizacija in izvedba dogodka BOF v Bovcu

CILJI

• Izdelati film o naravnih lepotah Soče ter dejavnostih, ki se dogajajo na in ob njej (Ob tem bodo vključeni tudi prikazi muharjenja na reli Soči s pritoki in različne vrst rib, predvsem avtohtona vrsta soška postrv.)
• Javno promovirati film na premieri v Tolminu in na BOF festivalu v Bovcu
• Prenoviti spletno stran
• Izvesti delavnico v OŠ na temo muharjenja in predstavitev filma s krajšimi inserti

REZULTI

• Narejen dokumentarni film (med 60 in 90 min),
• Javna predstavitev – premiera dokumentarnega filma ter udeležba filma na BOF festival 2019 (sto udeležencev)
• Prenovljena spletna stran
• Izvedena delavnica v OŠ na temo muharjenja

Supportet By: