Ime operacije: Soča skozi objektiv
Akronim: SOČA VIEW
Prijavitelj: Beautiful Escape Media, filmska produkcija, d.o.o.
Projektni partnerji: Javni zavod za turizem Dolina Soče
Koren Žiga (fizična oseba)
Mišič Klemen (fizična oseba)
Začetek in zaključek operacije: 1. 12. 2018–31. 12. 2019
Vrednost operacije: 155.373,72 €
Upravičeni stroški operacije: 149.475,70 €
Zaprošen % sofinanciranja: 50 %
Odobrena vrednost sredstev: 74.737,85 €
Operacija je bila s strani Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjena z Odločbo o pravici do sredstev št. 33153-4/2018/15 dne 30. 11. 2018.

VSEBINA

Projekt z naslovom Soča skozi objektiv se v strategiji lokalnega razvoja LAS Dolina Soče uvršča v ukrep 3: Razvoj in trženje turističnih produktov in destinacij. V omenjenem projektu gre za povezovanje gospodarskega in turističnega sektorja, kar pa igra pomembno vlogo pri promociji in trženju turistične destinacije Dolina Soče, ki ima velik potencial z vidika akvakulture. V vsebinskem delu se bodo povezovali in sodelovali sektor akvakulture, turistična organizacija ter lokalne skupnosti.
Film, ki bo ustvarjen v okviru projekta, bo posnet v 4K HDR tehniki (prvi v tej tehniki na območju LAS Dolina Soče) in bo v predvideni dolžini 60 do 90 minut prikazal naravne lepote reke Soče od izvira do meje LAS Dolina Soče s pritoki, dejavnosti ob in na njej (vodni športi, ribolov, življenje domačinov), poseben fokus pa bo na muharjenju. Muharjenje je šport v naravi, s katerim se ljudje ukvarjajo, da se izklopijo iz vsakdanjega življenja. Muharjenje zahteva čas in sproščenost ter potrpljenje uporabnika, saj narava ne deluje po naših željah in urnikih. Snemanje muharjenja je prav zaradi tega dolgotrajno in naporno, saj so rezultati nepredvidljivi in mesta snemanja največkrat zelo težko dostopna z opremo.
V zadnjem delu operacije bo film javno predvajan v Tolminu, ki je osrednje območje muharjenja v dolini, ter v Bovcu na Bovškem filmskem festivalu 2019. Poleg tega bo v osnovni šoli Tolmin izvedena delavnica muharjenja ter predstavitev krajših odlomkov filma, ki bodo učence učili in ozaveščali o naravni danosti našega okolja ter lokalnih tradicijah.
Izdelan film bo imel neposreden učinek na promocijo turistične destinacije Dolina Soče ter posreden učinek na kulinariko in lokalne ribje izdelke.
Skozi projekt se bo ohranilo dve delovni mesti ter omogočilo študentom skozi prispevek v naravi dodatne izkušnje in možnosti za novo zaposlitev.

AKTIVNOSTI

• Vodenje in koordinacija operacije
• Priprava na terensko delo (pregled snemalnih lokacij v različnih letnih časih in delov dneva, pregled dostopa do lokacij, testni posnetki)
• Priprava opreme (priprava opreme na snemanje, preverjanje ustreznosti nastavitev,…)
• Snemanje (cca. 150 snemalnih dni)
• Postprodukcija – priprava kadrov
• Pomoč pri postprodukciji, koordinacija z zunanjim izvajalcem
• Priprava in izvedba delavnice za OŠ
• Stroški prevoza
• Postprodukcija
• Snemalna oprema (Rode VideoMic suspension, baterijsko držalo)
• Priprava in tisk DVD-jev
• Snemalna oprema
• Prikaz muharjenja (statist)
• Priprava materiala na postprodukcijo
• Nadgradnja spletne strani
• Organizacija in izvedba Premiere v Tolminu
• Organizacija in izvedba dogodka BOF v Bovcu

CILJI

• Izdelati film o naravnih lepotah Soče ter dejavnostih, ki se dogajajo na in ob njej (Ob tem bodo vključeni tudi prikazi muharjenja na reli Soči s pritoki in različne vrst rib, predvsem avtohtona vrsta soška postrv.)
• Javno promovirati film na premieri v Tolminu in na BOF festivalu v Bovcu
• Prenoviti spletno stran
• Izvesti delavnico v OŠ na temo muharjenja in predstavitev filma s krajšimi inserti

REZULTI

• Narejen dokumentarni film (med 60 in 90 min),
• Javna predstavitev – premiera dokumentarnega filma ter udeležba filma na BOF festival 2019 (sto udeležencev)
• Prenovljena spletna stran
• Izvedena delavnica v OŠ na temo muharjenja